Vattenprovtagning

Vi rekommenderar att man tar vattenprov på sin brunn minst var femte år.

Vi utför i eget laboratorium en förenklad vattenanalys där vi mäter PH-värdet, alkalinitet samt klorid-, järn- och manganförekomst. Självklart hjälper vi till att tolka resultatet för att du som kund ska få en klar överblick över din vattenkällas värden.
För ett utökat vattenprov samarbetar vi med ett stort laboratorium. Här analyseras det mesta, bland annat det som undersöks i den förenklade vattenprovningen, men vi kikar också på möjliga bakterieangrepp och om vattnet löper risk för att innehålla andra oupptäckta, hälsofarliga faktorer.