Vattenletning

Genom vår långa erfarenhet från mer än 4000 brunnar, har vi lättare att optimera placeringen av nya brunnar och välja rätt brunnstyp.

Vid speciella behov utför vi vattenletning med instrument. Detta för att kartlägga sprickzoner och vattenförekomster.
På detta vis kan brunnens vatten kapacitet ökas markant.