Pumpar

Vi installerar och servar alla typer av pumpar.

Vi har ett eget utbytessystem för vattenpumpar till borrade brunnar.
Detta reducerar underhållskostnaden kraftigt för våra kunder.

Vi erbjuder även specialpumpar för industribruk.
Vi har löst flera svåra industri pump problem.