Brunnsborrning

Sverige har ett bra grundvatten och därmed fina förutsättningar för att borra och pumpa eget vatten.

I de flesta fall kan man dricka det framborrade vattnet direkt.
Någon gång kan vattnet behöva kompletteras med någon form av vattenrening.
Slutkvalitén på det egna vattnet blir i klass med det Svenska kommunala vattnet eller bättre.

Alvatek Svedbergs AB har borrat efter vatten och monterat vatteninstallationer sedan 1960.
Vår drygt 50 åriga erfarenhet ger oss unika möjligheter att hitta den bästa lösningen för varje kund.