Marksanering

Genom vår erfarenhet kan vi hjälpa Er med att hitta optimal saneringsmetod.
T.ex. utpumpande av föroreningar via grundvattnet, med samtidig infiltration.
På detta vis kan den förorenade marken ”tvättas”.

Vid stora föroreningar kan borttransport av förorenade marklager behövas.

Genom att öka bakteriefloran i mark kan ibland ett gott saneringsresultat ibland uppnås.