Kartläggning av föroreningar

Vi kan t.ex. hjälpa Er att hitta spricksystem med bättre vattenkvalitéer.
Detta kan väsentligt minska behovet av vattenrening.
Vi hjälper Er att undersöka utbredningsområden och skadenivåer i mark och i grundvatten.