Markundersökningar

Vid anläggande av t.ex. stenbrott, grustag, liknande önskar man ofta veta vilka material som finns i marken.
Dessutom vill man veta var grundvattennivån i mark befinner sig.
Vi hjälper Er gärna med detta.

Kartläggningar av grundvatten-strömningar (hur grundvattnet rör sig i mark) t.ex. vid föroreningar i mark och i grundvattnet, kan vi utföra.