Korrosionsproblem

Korrosionsproblem i värme och kylsystem är vanligt förekommande.

Indikationer på korrosion är t.ex. återkommande igensättning av filter och växlare.

Vi har stor erfarenhat av hur man kan lösa dessa problem.