Grundläggning

Vid grundläggning av byggnader, järnvägar och vägar måste kunskap om grundförhållanden inhämtas.
Vi hjälper Er gärna med:
– Provtagningar
– Mark dokumentation