Trekammarbrunnar

Detta är en väl beprövad teknik som funnits i många år.
Denna typ av anläggning löser ofta avloppsfrågan för normala villor, mindre fastigheter.

Vi har lång och god erfarenhet av dessa system, där den är tillåten.
Trekammarbrunnar får kopplas till en infiltration eller markbädd.