Reningsverk

När avloppsanläggningen ska förläggas nära sjöar, åar, bäckar eller i grundvattenskyddade områden behövs reningsverk.
Den enklare trekammarbrunnen duger inte här.
Det finns flera olika typer av reningsverk för avloppsvatten.
Vi brukar rekommendera lämplig typ i varje enskilt fall, efter att ha diskuterat med kunden om underhåll och skötsel.

Vi erbjuder serviceavtal på reningsverk om så önskas.