Markbädd

Markbädd är en fördelningsanläggning för restprodukter från en trekammarbrunn där markbädden ligger ovan jord (jämfört med omkringliggande mark).
Allt ska vara 1 m över högsta grundvattennivån.
Normalt behövs här en pump för att lyfta vattnet från trekammarbrunnen till markbädden.