Infiltration

En infiltration är en nedgrävd fördelningsanläggning för restprodukter från en trekammarbrunn.
Infiltrationen skall vara 1,0 m över högsta grundvattennivån.