Om oss

Vi är det lilla företaget med den stora erfarenheten.
Vår specialitet är att leverera kundanpassade optimerade lösningar där stor hänsyn tas till lokala förutsättningar och kundönskemål.
Att kunden får en bra helhetslösning är viktig för oss. Vi strävar efter lång livslängd och god ekonomi på hela systemet.
Vi erbjuder en hög service där man kan nå oss för beställningar, felanmälningar, få hjälp till självhjälp på telefon, även på kvällar och helger.

Bakgrund:
Vårt företag har arbetat sedan 1960 med djupborrade brunnar och olika vatteninstallationer.
Både till privatpersoner, företag, och kommuner.
Sedan – 70 talet har vi arbetat med kompletta värmepump och kyl-installationer, solenergi
samt avloppsanläggningar och vattenfilter..
Vi erbjuder även allt mer breda konsulttjänster och miljöarbeten i anslutning till våra
huvudområden och närbesläktade områden som t.ex. markundersökningar, vattenprover,
byggteknik, mm.

Nuläget:
Vi fortsätter installera kompletta vatten, vattenfilter, avloppsanläggningar samt kyla / värmpumpsanläggningar, ofta specialanpassade för kunden. Vi arbetar med alla storlekar: från enskilda hushåll till medelstora och större industri-
anläggningar.
Installation och service av vattenbrunnar och vattenfilter fortsätter att vara en betydande del av
verksamheten.
Installerade avloppsanläggningar ökar i antal.
Intresset för passivkyla och solenergi ökar både på större och mindre fastigheter.
Värmepumpar som arbetar mot ackumulatortankar och integrerade solvärmesystem ökar i antal.
NIBE bergvärmepumpar, marknadens tystaste? passar mycket bra in i vårt koncept.
Vi erbjuder även egentillverkade special-bergvärmepumpar som t.ex. kan leverera höga
kontinuerliga stigartemperaturer > 85 grader.

Företags historik:
1960 Djupborrade vattenbrunn anläggningar
1976 Vattenrening
1977 Installation och underhåll av bergvärme
1979 Dataprogram för energiborrs dimensionering
1981 Första kombinerade bergvärme / kyl anläggning installeras
1983 Leverans av bergkyl anläggningar till Florida, USA
1984 Första större bergvärmeanläggningen i industri och hyreshus installeras (75 KW)
1990 Första egentillverkade värmepumpen installeras
1994 Serieproduktion av egna värmepumpar
2007 Första industriella kombinationsanläggning för bergvärme / kyla
2011 Den nya generationen av den egna värmepumpen installeras
2011 Antalet NIBE värme-pumpinstallationer ökar

Certifiering:
Vi har erforderliga certifieringar för de arbeten vi utför.

Vi är medlemmar i / certifierade för:

– SVEP Svenska värmepumpsföreningen
– AVANTI Intresseförening för brunnsborrare
– Certifierad för kyl och värmepumpsarbeten enligt köldmediaförordingen

– Vi utför borrning med certifierade borrare
– Vi är NIBE certifierade ”proffsinstalatörer”

– Vi är utbildade installatörer / serviceutförare för merparten av på marknaden
förekommande vattenfilter.